Selkeyttä järjestöviestintään

Sailab – MedTech Finland ry on Suomessa toimivien terveysteknologia-alan yritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. Uusi selkeä sivusto palvelee yhdistyksen tavoitteita, ja sisällöt avaavat yhdistyksen toimintaa keskeisille sidosryhmille. Projekti alkoi keväällä 2017, ja uudet sivut julkaistiin saman vuoden syksyllä.

Sailab.fi-sivustouudistus oli osa laajempaa Sailab – MedTech Finlandin brändiuudistusta ja viestintästrategiaa. Toteutin uudistuksen yhteistyössä viestintätoimisto Ellun Kanojen kanssa. Työpajassa kävimme strategian läpi ja pohdimme verkkosivuston keinoja siinä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpajan lopputuleman perusteella piirsin uuden sivuston rautalankamallit, joiden pohjalta Lea-Maija Laitinen suunnitteli sivuston visuaalisuuden juuri uusitun brändi-ilmeen mukaisesti.

Yhteistyö Sailab – MedTech Finlandin kanssa jatkuu. Ylläpidän ja jatkokehitän sivustoa sekä opastan sen päivittäisessä käytössä.