Kotisivut verkkoviestinnän keskuksena

Keissi: Kotisivujen uudistaminen ja integrointi osaksi Hennan verkkoviestinnän kokonaisuutta

Europarlamentaarikon työ tehdään Brysselissä ja Strasbourgissa, mutta äänestäjät ovat Suomessa. On ensiarvoisen tärkeää pystyä kertomaan ihmisille ymmärrettävästi ja kiinnostavasti, mitä EU-päätöksenteossa tapahtuu.

Kotisivut ovat Hennan verkkoläsnäolon solmukohta: sinne tuotetaan säännöllisesti monipuolisia sisältöjä, jotka ovat edelleen helposti jaettavissa sosiaalisen median eri kanaville. Hennan Instagram-, Twitter- ja Facebook-päivitykset puolestaan näkyvät kotisivuilla reaaliajassa.

Haasteena on, että miten vaikeasti hahmotettavaan EU-päätöksentekoon ja -valmisteluun liittyvät asiat voidaan esittää asiantuntevasti ja tarkasti mutta silti mielenkiintoisesti. Uudistuksen yhteydessä kiinnitimme erityistä huomioita artikkeleiden visuaalisuuteen sekä artikkeleiden optimointimahdollisuuteen sosiaalisen median jakoja varten. Jokainen artikkeli pyritään kuvittamaan näyttävästi, ja hankalien asioiden pariin on mahdollista johdatella muutamalla helposti ymmärrettävällä virkkeellä.

Uutiskirjeen tilauslomake on integroitu MailChimp-palveluun. Nettisivujen kautta uutiskirjeen tilanneiden tiedot siirtyvät automaattisesti MailChimpiin, eikä osoitteistoa tarvitsee puljata manuaalisesti palveluiden välillä. Vuoden aikana sivustolla on järjestetty kaksi kilpailua, joiden tuloksena tilaajien määrä on kasvanut huomattavasti. Samalla osoitteiston laatu on parantunut, minkä johdosta uutiskirjeiden alueellinen kohdentaminen on tullut mahdolliseksi.

Sivustoa kehitetään aktiivisesti edelleen yhdessä Hennan tiimin kanssa. Ensimmäisen julkaisun jälkeen sivustolle onkin tuotettu tapahtumakalenteri, medianosto-tyyppinen artikkeliformaatti, monikielisyys sekä mahdollisuus näyttää säännöllisesti tuotettavia Aamuvirkkunen-videoita.