Kansain­välistä kauppaa vauhdittamassa

Kansainvälinen kauppakamari ICC on globaali, kaikki toimialat kattava yrityselämän järjestö, jolla on 6,5 miljoonaa yritystä ja järjestöä jäsenenä yli 140 maasta. Sen globaali agenda edistää kauppaa, investointeja, innovaatiota ja kestävää kasvua. ICC Suomi toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.

ICC pyrkii edistämään ja helpottamaan yritysvetoisesti kansainvälistä kaupankäyntiä. ICC kehittää pelisääntöjä, yhdenmukaistaa kansainvälisen kaupan menettelyjä sekä luo yrityksille itsesääntelyohjeita. Nämä julkaisut ovat toisinaan sivostolle ladattuja PDF-tiedostoja ja joskus linkkejä kolmansien osapuolten verkkopalveluihin. Linkkilitania ei tässä tapauksessa ollut ratkaisu. Tarvittiin selkeä yhtenäinen tapa viestiä, jakaa ja markkinoida julkaisuja. Niitä varten sivustolle toteutettiin kustomoitu sisältötyyppi sekä lohko, jolla linkkejä ja PDF-liitteitä voi laittaa sisältöön käyttäjäystävällisellä tavalla.

Sivuston visuaalinen ilme toteutettiin noudattaen kattojärjestön toimittamaa uutta graafista ohjeistoa. Sen kattavan väripaletin sävyillä erotettiin artikkeleiden, julkaisujen ja yleisen sisällön ilme toisistaan.